Odborná školení

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je provádět školení zaměstnanců. Zatímco v požární ochraně je právními předpisy přesně specifikován obsah i četnost školení, tak v bezpečnosti práce je mnohdy na zaměstnavateli, aby dle vyhodnocení rizik stanovil jak často, a co se bude školit. I v tomto jsme připraveni Vám plně pomoci, a Vaše povinnosti ve vztahu ke školení konkretizovat. Současně jsme připraveni Vám školení zajistit, a to vlastními zaměstnanci nebo prověřenými externími lektory.

Je na samotných zaměstnavatelích, zda svým zaměstnancům vedle zákonem stanovených školení BOZP poskytnou ještě jiné vzdělávání v BOZP, a to cestou firemního nebo jinak organizovaného vzdělávání (zpravidla tedy kvalifikačního vzdělávání), zejm. podle paragrafů 230 a 231 zákoníku práce.

Základní výčet námi prováděných školení:

 • Školení o požární ochraně pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance
 • Odborná příprava osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • Školení osob pověřených dozorem nad požární ochranou mimo pracovní dobu
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP
 • Školení řidičů „referentů“
 • Pravidelné školení řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů nad 3,5 t
 • Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků
 • Školení obsluhy speciální stavební mechanizace
 • Školení o nakládání s chemickými látkami
 • Školení práce ve výškách
 • Školení odborné způsobilosti elektrikářů dle Vyhlášky č.50/1978 Sb.
 • Školení práce  na stavbě
 • Školení jeřábníků
 • Školení vazačů
 • Školení první pomoci
 • Školení obsluhy tlakových nádob stabilních
 • Školení obsluhy plynových zařízení a kotelen
 • Školení obsluhy systému EPS